لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ دی ۱۱, چهارشنبه

جشن سال نو 2014 در هلسینکی / وید ئو

درمیدان شهر مردم اخرین لحظه های سال 2013 را ثانیه شماری می کردند و دراولین ثانیه ها وآغاز سال نو 2014  میلادی بود که   صدا ی  انفجار و شور شوق مردم سکوت شهررا در امتداد دیوار دریا ی پایتخت - هلسینکی - چنین شکست.

 هوا ابری بود هوای بهاری در نم نم باران  بوی با روت میداد . در شهر و اصلن در کشور امسال از بر ف خبری نیست . فنلند بی برف مانند نوروز بی گل بلبل می ماند . اما سال نو بی بارو بی متاع نیست در میدان و جایگاه سال تحویلی شادمانی وسرورموج می زد ، سرود بود رقص بود و آواز خوانان مشهور اواز می خواندند  جوانان و مرد م حاضر در میدان در آهنگ  و نوای موسیقی می تپیدن سیاهی شب را می شکستاند  در امواج نور و صدای انفجار را کت ها، هلهله  وغوغای وصف نا پذیری بود که مردم  سال نو را تحویل گرفتند و با  سال 2013 وداع کردند .آغاز سال نو 2014 میلادی را به دوستان و عزیزان شاد باش گفته آرزودارم که در جهان ، صلح، امنیت و عدالت برقرار گردد به ویژه از خداوند می خواهم که نعمت های خداونی اش را شامل حال مردم مصیبت دیده و جنگ زده ای افغانستان کرداند. بدان امید که در همین سال جاری2014؛ مردم داغ دار افغانستان شاهد استقرار عدالت، امنیت و صلح در پرتو رأی خویش باشند. شهر وندان مصیبت زده ای افغانستان حق دارند که درشأن و شکوه انسان معاصر زنده بوده و زندگی کنند و ازنعمت و مزایای وافر ملی و میهنی و جهان انسانیت بدون تبعیض برخوردارباشند.
سال نو روز نو ماه نو در راه هست ، عمر عزیزان و خوبان دراز باد!


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty