لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ آذر ۱۵, جمعه

ماندلا ماندگار شد

ماندلا ؛ در راه "آزادی، برابری و برادری، نود وپنج  سال نفس کشید او حقوق دانی بود که با تمام وجود، برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد و برای شکستن زنجیر اسارت و بردگی انسان، تا پای جان، رزمید. او؛ در نبرد سنگین رهایی وآزادگی ، قلعه "اپارتاید" را درهم شکست ونظام نژاد پرستی را در آن خاک با زنجیر زندان محو کرد. بردگان پیروز، در اوج پیروزی وعزت نفس دشمنانش را بخشیدند و آفریقای نو ایجاد کردند انیک رسانه ها از خاموشی شمع وجود آن مرد بزرگ خبرمی دهد
ماندلا ؛ پدر افریقا ی جنوبی ومرد آزادی خواه قرن جاویدانه شد اما "راه دشوار ازادی" او با جهان سخن می گوید.

یاد وخاطره اش گرامی باد!

عکس ها برگرفته از:
www.eurweb.com

لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty