لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

افغانستان ؛ خاکستر تمدن
نمایشگاه عکس افغانستان؛ خا کستر تمدن

آثاری از نصرالله پیک

شهر هوینکا - فینلند

منبعwww.vatandar.com 
نمایشگاه عکس ازتاریخ 16.2.2006 الی 11.3.2006 بعنوان "افغانستان؛ خاکستر تمدن" با حضور مسئولین وتعداد از معلمین شهر هوینکا، نمایندگان از انجمن عکاسان وکتابخانه مرکزی ،کانون توسعه وتعاون افغانستان وهمچنین با حضور پور شور هموطنان عزیز مقیم در کتابخانه مرکزی شهر هوینکا برگزارشد .

نمایشگاه عکس " افغانستان؛ خا کستر تمدن" نام مجموعه از عکس ها ی زیباودیدنی باموضوع آثارباستانی افغانستان است که با همت وبشتکارعکاس توانا آقای نصرالله پیک تهیه وبه نمایش گذاشته شده است .
درافتتاحیه این نمایشگاه نخست سبد گلهای به عنوان " پاداش زحمات" از طرف اداره شهرو انجمن فرهنگی هوینکا به محترم نصرالله پیک تقدیم گردید .
سپس مدیر کتاب خانه شهر هوینکا ضمن سپاس از زحمات آقای پیک درباره نمایشگاه" افغانستان؛ خا کستر تمدن "گفت این نمایشگاه یکی از نمونه های جالب برای حضور فرهنگ های متنوع است که خاطره جالبی در ذهن وحافظه کتابخانه ما خواهد بود .
سپس اقای"مارتی سا لونن " ریس انجمن عکاسان هوینکا ضمن سپاس از زحمات آقای پیک گفت: جای خوشحالی است که یکی از اعضای انجمن عکاسی ما موفق شده است کارهای مربوط به کشور خود را به این زیبای ارائه دهد.وبا توجه به نمایشگاه می توان گفت ایشان از هنرمندان خوب جامعه است .
درادامه محترم نصرالله پیک ضمن سپاس از کلیه کسانی که دربرگزاری این نمایشگاه سهم گرفته بودند از حضور یکایک فرهنگیان وعلاقه مندان قدردانی کرد وگفت: خوشحالیم که با وسیله هنری "عکس وتصویر" در فضای کاملا دموکراتیک وآزاد زمینه را برای یادآوری خاطرات زندگی مردم فراهم کرده ایم که همیشه در فضای تاریک ودور از نعمت آزادی ودموکراسی زندگی کرده اند واین نمایشگاه بهانه برای تامل برزندگی آنها است .
قابل یادآوری است نمایشگاه "افغانستان؛ خا کستر تمدن" مجمو عه ی از 41 عکس به سایز ها ی مختلف در موضوعات اجتماعی فرهنگی تاریخی مردم افغانستان است که توسطه نصرالله پیک که عکاسی وبا همکاری مراکز مربوط به شهر هوینکاه به نمایش گذاشته شده است
تعدادی پوستر، کتب، صنایع دستی ، لباس های محلی ، که نماد تاریخی، هنری اجتماعی ملی مردم افغانستان است نیزدر نمایشگاه قرارداده شده است .

شام فرهنگی افغانستان در کشور فینلند

شام فرهنگی افغانستان که در پایان نمایشگاه افغانستان، خا کستر تمدن که به همت اقای نصرالله پیک عکاس و فیلمبردار متعهد کشور برگزار شده بود ، دایر گردید .
ا ین محفل باشکوه که همزمان با سالگرد انفجار بودا بود، که چند سال پیش در یک توطئه ای حساب شده توسط متحجرین متعصب ( طا لبا ن ) نابود شد بر گزارمی گردید .
نمایشگاه و این شب فر هنگی که با محوریت تمدن کهن بامیان بر گزار شده بود مورد توجه مقامات و رسانه ها قرار گرفت .
شب فرهنگی که در محل بر گزاری نمایشگاه - کتابخانه مرکزی شهر هوینکه - بر گزار میگردید در تاریخ 9/3/2006 ساعت شش بعد از ظهر آغاز شد که در ابتدا خانم ماریا لینا سا لو سوسیال شهر هو ینکه پیام رئیس امور اجتماعی شهر هوینکه خانم ساتوکوس کله را قرائت کرد که وی از برگزاری نمایشگاه عکس- افغانستان خاکستر تمدن - و شب فرهنگی ، از اقای نصرالله پیک تقدیر نموده و اظهارکرده بودند از اینکه در این محفل فرهنگی شرکت کرده نمی توانند اظهار تاسف نموده بودند وی در قسمت از پیام خود یاد آور شده بودند در آینده از توانایی های خود استفاده نموده ، فرهنگهای گوناگون را باهم تلفیق نماییم .
ادامه ای برنامه اجرای ترانه ای میهنی با لباسهای افغانی سرود مشهور ( وطن عشق تو افتخارم ) را اجرا نمودند این گروه سرود که به ابتکار لیلی روستا و سر پرستی زهرا دهقان زاده و اجرایی روح افزا دهقان زاده و همخوانی کبری اکبری ، لیلی روستا، نر گس قانع زاده ، زهرا احمدی ، امینه الکو زی ، تمنا الکوزی ، حسینا رشیدی ، نیلو فر حسنی و روبینا اسیر همرائی شد .
پس از آن روح افزا دهقان زاده نرانه ای بزبان فنلندی اجرا کرد. سپس نرگس قانع زاده بهمین مناسبت پارچه شعری رابه زبان فارسی دری قرائت کرد .
پس از آن خانم کریمه عارفی پارچه شعری را با احساس خوبی به خوانش گرفت .
ادامه بر نامه صحبت اقای حامد شفایی ریاست کانون توسعه و تعاون افغانستان بود که ایشان در رابطه با تاریخ و تمدن کهن کشور موضوعا ت مهم را ارائه کردند که مورد تو جه محققین محفل قرار گرفت .
پس از آن اقای یاسین رضایی از جوانان موفق افغانی و برگزیده و نمونه در سال 2005 درسطح کشور فنلند ، مقاله ای به لسان فنلندی را بخوانش گرفت که وی در این مقاله از سیر زندگی خود که تلخی ها نا ملایمات آن در دوران هجرت ( ایران ) را یاد آور گردید در ادامه گفت حالا که فرصت خوبی برای محدود جوانانی ما در اروپا پیش آمده هست استفاده ای خوبی از این فرصت پیش امده نمایند دنبال درس و تعلیم بروند برای بالا بردن سطح علمی خود تلاش کنند و بکار های از قبیل پیتزا فروشی کمتر فکر کنند .
در قسمت دیگری این محفل دو نوجوان افغانی خواهر برادر و ورزشکار رزمی مهدی شفایی ، و لیلا شفایی به هنر نمایی ورزشی پرداختند که مورد تشویق حضار محفل قرار گرفتند .
سپس اقای نصر الله پیک سخنان کوتاهی ایراد کرد . وی در ابتدا از تمای مسئولین شهر وانجمن عکاسی ومدیریت کتابخانه مرکزی شهر و افغانیهای مقیم درشهر هوینکه و شهر های دیگر که در این محفل شرکت کرده بودند اظهار تشکر و قد ردانی نموده گفت :این یک حرکت ابتدایی بوده دارای کمبود های نیز می باشد در آینده با کیفیت بهتر در خدمت فر هنگ و تلفیق دو فر هنگ کهن و فر هنگ جدید خواهیم بود .
ادامه ای برنامه فلم مستند بودا از سا خته های اقای پیک بود که به نمایش گذاشته شد این فلم به مناسبت پنجمین سالگرد انفجار بودا ساخته شده بود که در روز سا لگرد انفجار نماد تمدن کهن بامیان به نمایش گذاشته می شد ، حاضرین در مجلس هنگام انفجار مجسمه ای بودا شدیدا متاثر شدند .
همچنین خانم ماریا لینا سالو سوسیال شهر هوینکه ، تولا لیولا از انجمن کلیسا ، خانم تاریا بلم منشی فرهنگی شهر ، خانم اینو لو تتو ازگروه حمایت از فضای سبز، خانم سینیکاه آلا از صلیب سرخ ، رایسا لوریلا ها کو لینن رییس موزیم هنری ، خانم برگسترم معاون موزیم شهر و خانم یانا کاریا لانین بترتیب سخنرانی و مطا لب در این ارتباط بیان داشتند واجرای برنامه راخانم یا نا کاریا لای نن از مدیریت کتابخانه مرکزی به عهده داشت .

متن زیل ترجمه پیام رییس اداره سو سیال شار والی شهرهوینکا است که در شام فرهنگی افغانستان توسط ماریا لینا سا لو- مسؤل بخش پنا هندگان شهر هوینکا قرائت شد سپس به آقای پیک تقدیم گردید.

پیام

تشکر از دعوت اینجانب به شام فرهنگی افغانستان! معذرت مي خواهم از اینکه نمي توانم شخصا به اين محفل شرکت کنم. به نمایندگی از اداره ی شاروالي هوينکا، به تمام مهمانان اين محفل صمينانه خوش آمده گفته و موفقيت تمام سازمان دهندگان اين مجلس را تبريک مي گويم!
کار محترم نصر الله پيک را در ايجاد نمايشگاه عکس که اين شام فرهنگي به مناسبت پايان آن برگزار شده است، به بزرگي و شايستگي ارج نهاده و تقدير مي نمايم. آرزومندم که در آينده نيز امکانات و توانائيهايي خود را يکجا ساخته و همکاری در امور چند فرهنگي و ارائه ای خدمات فرهنگي داشته باشيم!
کار و فعاليتهای خارجيها در شهر هوينکا با زياد شدن تعداد خارجيها و پناهندگان رو به غني شدن و پيشرفت و افزايش بوده است. پناهندگان جديد به هوينکا و فنلند مهاجرين ميانماری خواهند بود. در امر وفق يابي مهاجرين، خارجيهای قديمي و کساني در اينجا تولد شده و مدت طولاني تری را زندگي کرده اند، مي توانند کمک کنند. اميد وارم که اين مسئله تحقق پيدا کند!
شام فرهنگي خوش، برای تمام حاضرين در محفل آرزومندم! بار ديگر از دعوت به اين شام فرهنگي از برگزار کنندگان اين محفل و نمايشگاه قدر داني مي نمايم!
ساتو کوسکيله / رئيس اداره سوسيال / شاروالي هوينکا

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty