لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه

گزارش تصویری ازکویته

تصاویر ازقدرت انفجار، انهدام زندگی مردم و کشتار هزاره ها در کویته سخن می گوید. تروریستان همچنان مست خون اند و فاتحانه وعده انهدام دیگر می دهد. در این بازی وصحنه مرگ انسان؛ دولت پا کستان جهان انسانیت تماشاچی است. با داران ترور  از خون مردم و انسان هزاره ، هر از گاهی ماهی مراد می گیرند. در آن وادی و چیستان مرگ مردم بی پناه کویته دردام مانده است. مردم بی خبر وبی گناه هروز دانه های زندگی، دارو ندار خود را به خاک نستی می سپارند. اینک در آن خاک خاکستری ترور، ما دران استاده اند که  آی جهان انسانیت و وجدان های بیدار به داد ما، برسید که دیگر خون برای آز مندان ترور،  و قدرت تحمل خاکسپاری عزیزان خویش را نداریم .
ادامه .............  

  

  


عکس ها : برگرفته از صفحه کار بران فیس بوک 
لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty