لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

بررسی نقض حقوق بشر در کویطه پا کستان (فیلم)

فیلم مستند "هزاره" یک بخش ازبرنامه ای پرس کنفرانس هلسینکی بود که توسط آقای توسلی به حضارارائه کردید  وی با زبان صدا و تصویر، از زوایای دیگر، به کشتارهدفمند هزاره ها نگاه کرده است.  فیلم مستند اززبان مردم ، حلقات مختلف وچهره های متفاوت گپ میزند و از روند کشتارسیستماتیک ، انسان هزاره سخن میگوید وبیننده را ازعمق فاجعه انسانی ونقض حقوق بشر، در کویطه پا کستان آگاه می سازد.
اینک آن مستند دیدنی را درسه قسمت در لحظه ها  نگاه کنید. 
قسمت اول 
***
قسمت دوم وسوم را ، ازخواندن مطالب دیگردنبال کنید....
قسمت دو
***
قسمت سوم

لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty