لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ خرداد ۸, شنبه

اعلامیه شماره (4)


ملت مسلمان و متدین  افغانستان !

با تهاجم  مسلحانه افراد مهاجم تحت نام کوچی در مناطق بهسود،دایمرداد،خوات و ناهور نمایندگان شما در شورای ملی دست به تحصن زد،با گذشت سه روز نتیجه مطلوب به دست نیامده و سر انجام بعد از مشوره شما ،اقدام به جلسه مشورتی گردید. که در پی آن اجتماع دها هزار نفری مردم صورت گرفت . نمایندگان شما ضمن سپاس وتشکر از حضور گسترده شما ملت آگاه در تجمع روز پنج شنبه مورخ30 ثور اظهار می دارند:
ساعاتی پس از این گردهمایی فرمانی از جانب رئیس جمهور کشور صادر گردید که پاسخ مثبتی به خواسته های شما ونمایندگان شما بود که از این فرمان متشکریم . اما طوریکه به ملاحظه رسید با گذشت (48) ساعت از صدور فرمان ، مسئله کامل خروج مهاجمین تحقق نیافت وارگانهای  مجری این فرمان نیز تا کنون اقدام قاطع و مناسبی انجام نداده اند. بنا بر این نمایندگان جامعه هزاره با تأکید بر تحقق فرمان رئیس جمهور فیصله نمودندتا:
  1. تحصن نمایندگان تا خرج کاملی متحاجمین مسلح از مناطق مورد منازعه ادامه دارد.
  2. از مقام ریاست جمهوری می خواهیم تا از ارگانهای مؤظف در مورد عدم تطبیق فرمان باز خواست نماید.
  3. با توجه به عدم تطبیق فرمان ،نمایندگان مردم محض احترام به صدور فرمان که یک گام مثبت است تا 24 ساعت دیگر منتظر خرج کامل مهاجمین از مناطق مورد منازعه می باشد.
  4. در صورتکه تا 24 ساعت دیگر عملیات خروج تکمیل نگردد، در رابطه به گسترش اعتراضات مدنی در سراسر کشور تصمیم خواهیم گرفت.

و من الله توفیق
نمایندگان جامعه هزاره در شورای ملی

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty