لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

فریاد عدالت و روشنایی؛ افغانستانی های مقیم فنلند در هلسینکی

امروز دوشنبه 23.5.2016 ده ها تن افغانستانی های مقیم فنلند درهلسینکی جوار پارلمان فنلند گرد هم امدند عدالت برادری و برابری را در افغانستان فریاد شدند تبعیض و نفاق افگنی قومی را نفی کردند انکشاف متوازن و روشنایی را برای تمام ساکنین کشور یکصدا فریاد زدند واین جمعیت عدالت خواه همصدا با جنبش روشنایی در کشور خواهان تطبیق لین برق 500 کیلوولت از مسیرولایت بامیان، میدان وردک به کابل شدند.  


عکس ها از بصیر پیک


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty