لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ اسفند ۸, پنجشنبه

تصویری از یک سنگردارمردم / ویدیو

 یاد و خاطره سربازان گمنام مقاومت عدالت خواهی در حوت خونین گرامی باد! 
 روزی که  "سخی خان"  در تاریخ مقاومت رویید ودر قلب جبهه عدالت خواهی کشورماندگارشد.سال ها ست که از آن روز خونین  و دشت بی کسی می گذرد اما درفقدان امنیت و عدالت هنوزدروطن جوی خون جاری است ودر ندای صلح خواهی ، امنیت طلبی و عدالت خواهی کشور،  مردم  قربانی می شود و همین دیروزبود که زمین کنر ازخون سربازان میهن رنگین شد. ایده و عاملان  قتل سربازان مهین  کسانی هستند که  هم کیشانش سالها پیش، جنرال سخی وهزاران انسان بیگناه رادرآبادی مزاردریک روز کشتند.
ماه حوت است اینک سالها است که جای آن سرخ رو، و خونین کفنان خالی است در حوت  ۱۳۷۵ آن زنده یاد در سنگر شیخ علی  ودامنه قله های هندوکوش  استاده بود از هیبت و صلابت سنگرو مقاومت  سخن می گفت.درآن سالها بود که  مردم و سنگر داران شیخ علی در تاریخ مقاومت حماسه آفریدند وآن حماسه سازان بودند که  داغ  حسرت گذر، کوتل شبر را تا ابد  دردل لشکر طالبان ذلت گذاشتند. و...

جنرال سخی درمقاومت کابل، بامیان ، کوتل شیبر، شیخ علی،  گذر گاه اونی و دشت های مزار  و شمال کشور همواره د رسنگردفاع مردم بود وجای جای سنگر عدالت خواهی و مقاومت یاد و خاطره آن سردارفداکاررا با خود دارد میراث آن زنده یاد خود گواه این حرف ها است اوبا ذره  ذره وجود ش در خدمت مردم بود و در سنگر مقاومت و عدالت سرخ تن و خونین کفن شد وبرای عزت مردم  تا پای جان دوید  صداقت وفاداری و فداکاری اش به آرمان مردم همراه  با بذل جان بود  و آخرین لحظه های عمر و قربان گاه آن شهید ، خود گواه زندگی پاک  آن نستوه و سردار عدالت خواه است .
 یاد و خاطره آن سرخ رو؛ جاویدانه باد!

لحظه ها

۱ نظر:

TheDambora گفت...

Salaam Paik

You have done a great service in keeping the memories of our stuggle for justice and those who made history like the GREAR GENERAL Sakhi KHAN. But there seems to a problem playing the videos. I hope that fix this soon

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty