لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ فروردین ۱۵, پنجشنبه

لبیک ملا عمر به ندای کرزی

لبیک ملا عمر به ندای کرزی
دفتر کاندیدا توری ملا عمر د رفراه کلید خورد و دیروز با ده ها کشته و بیش از صد زخمی پرده برداری شد. هواداران ملا عمر به روی مردم فراه و دولت ، با  انفجار و انتحار و گلوله،  گل شادی پاشیدند ولبخند سرخ با نیرنگ انفجارزدند . طالبان به ندای کرزی  به درد ملت افغانسان نسخه ی همدلی ومرهم انتحاری گذاشتن و درفراه جشن گرفتن ودرخون مردم و ویرانی  شهرپای کوبی کردند.
 مقام های محلی در ولایت فراه می گویند که در نتیجه حمله گروهی طالبان در این ولایت ده ها کشته و بیش از صد تن زخمی شده اند
صدها کیلو مواد منفجره بند سلما در هرات و ده ها قبضفه سلاح مواد انفجاری در بدخشان و بامیان و... دیگر نقاط کشور، درپاسخ تلاش های رییس جمهوردر گشایش دفتر طالبان در قطر؛ نوعی تشکری به تلاش ها ی صلح بود تصریع روند صلح در فراه در جوی خون رونماگردید.

طالبان د ر داخل کشوربعد از تحویل گیری زندان بگرام  وخروج قوای ناتو از وردک ، دست دوستی کرزی را با سلاح گرم و لبخند نرم انتحارمی فشارند وهرروز با گردن زدن وخونین تر کردن مردم افغانستان و ویرانی زیربنای کشور به صدای صلح خواهی وبرادری چنگ و دندان نبرد نشان میدهند، در پا سخ به ندای کرزی در گشایش دفترانتخابات ریاست جمهوری در فراه لبیک می گوید. جادارد که مردم افغانستان از مردم دوستی دولت وگردن نرمی یکطره  کرزی به برادران ناراضی افتخارکند. این کشورمداری  صلح خواهی در سایه ناتو نمونه حقوق بشر است که ده سال پیشتر ملا عمر ملیون ها دالر جهت دست گیری اش به عنوان سر دسته تروریستان لشکر کشی کردند ونبرد قاره به قاره راه انداختن. اینک بخت حقوق بشر از نهاد ریاست جمهوری به صدا در امده است که برادرملا عمر کجایی بیا یدرییس جمهور شوید . ملت سالهای بعد تر؛ شاهد شکران نعمت و کفران نعمت خود باشند که گفران نعمت نکنن تا گشایش دفاتر دیگرفراه مانند، بی درنگ ملا عمر را انتخاب کنند.؟!!

به مردم وخانواده های قربانیان، زبان تسلیت لال است؛ خداوند به داد مظلومان برسد. به باز ماندگان قربانیان و خانوده های داغ دیده و مردم شریف فراه رحم نماید. اندوه و مصیبت ومظلومیت بی حد مردم افغانستان را پا یان دهد و بیدا د را نا بود سازد و  رحمت ، مروت و عدل را در کشور ارزانی دارد.منابع خبری:
بی بی سی
حملات انتحاری ولایت فراه بیش از۵۰ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت

را دیو آزادی :
«گشایش دفتر طالبان در قطر، سهولت های را مساعد می سازد»
صدای امریکا:
عمر داودزی، سفیر افغانستان در پاکستان و یکی از نزدیکان رئیس جمهور کرزی – که گمان می رود خود نیز کاندید انتخابات باشد – می گوید در صورتی که قانون اساسی و قانون انتخابات مانع را برای کاندید شدن ملا عمر ایجاد نکند، کابل مشکلی را در سیهم شدن او در انتخابات نمی بیند.
بی بی سی:
افغانستان - BBC فارسی - کرزی: ملاعمر خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند
دویچه وله دری
کرزی: ملا عمر می تواند نامزد انتخابات شود


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty