لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

مستند سخن: نگاهی به سخنان بابه مزاری


مستند سخن: از وحدت مردم، طرح عدالت اجتماعی ، حقوق ملیت ها، انتخابات ،قانون اساسی ، نفوس شماری ، سرمایه فرهنگی ،ارزش علم ، اهمیت دانشگاه، حقوق زن ، اهداف حزب و آرای مردم و... سخن می گوید...


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty