لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

کويته از موج کشتار خسته شده است


در اين شهر پاکستان نزديک به 400  نفر مسلمان شيعه امسال بقتل رسيندند.
نويسنده مقاله: آقای ويللي سيميله نويسنده و تحليلگر بخش موضوعات خارجي نشريه هلسينکي سنومات
Ville Similä: ville.similä@hs.fi
ترجمه: حامد شفايي

تاريخ نشر:  پنجشنبه 21.2.2013 در نشريه هلسينکي سنومات صفحه اول اخبار خارجي
خونهای جاری شده ای اقليت هزاره سبب اعتراض ها و اعتصاب ها در نقاط مختلف پاکستان شده است. مسئوليت حمله ها را گروه تندرو اسلامي سني " لشکر جنگوی" برعهده گرفته است که تابحال يا بطور عمدی و يا بدليل ناتواني اقدامي عليه آن نشده است.
بعضي وقتها آخرين گزينه آن است که برای انجام کاری هيچ کاری نکند. بسيار دشوار است که گزينه ديگری بجز از دفن نکردن اجساد عزيزان خويش برای نشان دادن نهايت تاثر و انزجار و اعتراض خود نشان داد.
در پاکستان تقريبا" هر روز انسان ها در حمله های تروريستي کشته مي شوند. اين روند تاثر بار شکل عادی را بخود گرفته است طوريکه اگر مثلا" بيست تن در حمله های تروريستي کشته شوند کدام خبر جدی و مهم در آنجا تلقي نمي شود؛ اما اينکه در يک حمله حدود 200 نفر کشته شود در پاکستان نيز تکان دهنده و خبر مهم بود.
انفجار بمب روز شنبه بازهم  شهر غربي پاکستان "کويته"  را  تکان داد. اين بمب بسيار بزرگ در بازار شهر در وسط روز، جان حد اقل 89 نفر را گرفت که بيشتر قربانيان از اقليت هزاره بود. صدای اعتصاب هزاره ها در برابر دولت، عدم خاکسپاری اجساد شان بود.
هزاره ها در پاکستان هم  از لحاظ قومي و هم از لحاظ مذهبي يک اقليت است. آنها شيعه مذهب هستند. از مجموع جمعيت 180 ميليوني پاکستان حدود %80 را مسلمان سني مذهب تشکيل مي دهند.
معلوم نيست که هزاره ها را چه کسي و چه گروهي مي کشد.حمله های شهر کويته را گروه سني مذهب افراطي بنام لشکر جنگوی برعهده گرفته است، يعني ارتش جنگوی. اين گروه نام خود را از شخصي بنام حق نواز جنگوی گرفته است که در سال 1990 توسط جنگجوی شيعه بقتل رسيد.
مسلمانان پاکستان بطور معمول در صلح و ارامش در کنار هم زندگي داشته اند. در دهه 1980 گروههای تندروی چون لشکر جنگوی تعصب و نفرت خود را در برابر شيعه ها به ادعای" داشتن مذهب غلط" آشکار ساختند. بنا بر نوشته ای جورنال تروريسم جنوب آسيا، پيشينه آن تلخ و ناگوار بوده است. بنا بر نوشته جورنال مذکور، شيعه ها در ايالت پنجاب پاکستان در پشت خيلي از ترورها قرار داشته اند، با اينکه اکثريت جمعيت آن ايالت مسلمانان سني مي باشند. يکي از دلايل تشديد برخوردها بوجود آمدن انقلاب اسلامي در ايران به رهبری آيت الله خميني در سال 1979 بود که يک حکومت مذهبي شيعه در همسايگي پاکستان است. اين انقلاب به شيعه های پاکستان روحيه داد و بر آنها تاثير گذاشت که در نتيجه سبب بوجود آمدن گروههای تندرو شيعه گرديد و در دهه 1990 شيعه ها و سني ها درگيريهای خونيني در برابر هم داشتند. فضای کنوني نيز چنين وانمود مي شود که در حقيقت ايران شيعه و عربستان سني از طريق گروههای تندرو هوادار خود در پاکستان باهم مي جنگند. اما حمايت ايران از گروههای تندرو شيعه در پاکستان بنا بر نوشته ای نشريه نيويورک تايمز اگر بکلي قطع نشده باشد، لا اقل ضعيف و کاسته شده است. اکنون وضعيت طوری نشان مي دهد که ترورها و کشتارهای شيعه ها شکل يکجانبه را بخود گرفته و تکرار مي شوند.
کشتارهای شيعيان بيشتر تمرکز در کويته و بر عليه هزاره ها يافته اند که در پنج سال اخير مطابق به آمارهای رسمي بيشتر از 750 نفر و تنها در سال جاری نزديک به 400 نفر کشته شدند. چرا؟ احتمالا" به اين دليل که هزاره ها در ميان شيعه ها از همه ضعيف تر و در موقعيت آسان قرار دارند.

در پاکستان سياست کردن به کمک گروههای تروريستي معمول است
حمايت و گرفتن امنيت يک اقليت کوچک در يک نقطه ای دور افتاده ممکن است بازی با دم چاقوی تيز يا خطر نابودی و از دست دادن موقعيت و قدرت سياسي اراکين قدرت باشد. ارتش پاکستان قدرتمند است و کودتای نظامي بخشي از سياست عادی در آنجاست. دست های لشکر جنگوی در گذشته در دست کشهای ابريشمي حفاظت شده اند، که از طريق شبکه ها و سازمانهای تروريستي در پاکستان سياست شده و مي شوند. نمونه ای  واضح آن طالبان افغانستان است که  سازمان استخبارتي ارتش پاکستان " آی. اس. آی" تا دهه 2000 از آن گروه حمايت و پشتيباني قوی ميکرد.
بمب بزرگي که درمنبع آب شهر کويته جاسازی شده بود، 800 کيلوگرام وزن داشت. بمبي به اين بزرگي را يقينا" خيلي دشوار است که از پست های بازرسي و چشم ها پنهان بماند، به نقطه ای مورد نظر انتقال داده شده و جاسازی گردد؛ کاملا" واضح است که کسي چشمان خود را بسته و آنرا ناديده گرفته است.
دوشنبه دولت پاکستان تصميم خود را اعلان کرد که اوضاع کويته چندان وخيم نيست که ضرورت به ارسال ارتش باشد. هزاره ها در اعتصاب خود خواهان عمليات ويژه ارتش عليه عاملان کشتارها شده اند.
قتل عام هزاره در پاکستان در مقياس سنجش نيز خيلي قابل توجه و گسترده است، طوريکه فراتر از دايره ای مذهبي اعتراض ها، اعتصاب ها، کمپاين ها را در گردهم آئيها، فضای فيسبوک، جمع آوری امضاها و اعصابهای غذايي در پي داشته است. با آن هم هيچ فرد پاکستاني باور نمي کند که اين خون ريزيها يکباره خاتمه يابد. اين عنوان  از نام يک فيلم گرفته شده است که چنين بود " در آنجا جنگ خواهد بود".

لينک اصل مقاله در نشريه هلسينکي سنومات:
  

لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty