لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ دی ۱۲, سه‌شنبه

سال نو میلادی مبا رک

 برای جشن تحویل سال 2013 درهلسینکی میدان سناتین توری بسیار زیبا تزین شده بود. در جایگاه برنامه  تحویل سال گویندگان، سخن از پایان یک دور، و اغاز سال نو می گفتند. برنامه  تحویل سال از قبل در رسانه ها اعلان شده بود ولی گویندگان بار دیگر ذهن حضار را،  در صحنه  فرا می خواند. موسیقی،  نمایش رقص هندی،  نطق شهردار شهر و ...  یکی پی دیگراجراشدند،  قصه وخاطره خانی سالمند ترین سالهای زندگی، درهلسینکی یک زن بود. واینکه سال 2013 پایتخت بودن هلسینکی دوصد ساله شد.

 شبی پر از سرور بود  آواز خوانان معروف  طنین اوازشادی را، ازته دل می خواند. میدان شهردر پای کوبی و شاد مانی مردم گرم بود زمین میدان سناتین توری درنم نم باران ومیده میده پای کوبی ها، می لرزید. کانال یک تلویزیون از صحنه پخش مستقیم داشت هوای زمستانی گرم بود وقطرات باران از آسمان جاری. برف دردل سرک و کف میدان ذوب می شد. میدان و دهلیز شهر، درحرارت جشن و نفس مشتا قان سال نو، پراز شور وهلهله بود.
هیجان درنگین میدان شعله می کشید در ثانیه های آخرسال؛ و لحظه های آغاز سال بود که طنین فریاد اوج گرفت. برای تغییر و تحویل سال احساس می جوشید. وقتیکه  ثانیه های انتظار، به پایان رسید جرقه ی آتش درهوا منفجرشد و شعله های آتش بازی در هوا،  اوج گرفت، هرسو دود انفجار موج می زد. در پرتو شادمانی هرکسی به نحوی لب به آب تلخی و شیرینی روز گار که داشتن وهمدیگررا به آغوش گرم  محبت می گرفتند.  در آن لحظه های عمروآغازدیگربود که هرکسی به  طریقی سال نو را تجلیل کرده و مبارک باد گفتند. شهر تاریک چراغانی بود، دود  شادی و شادمانی بام  قصر ریاست جمهوری و شهر داری را ، ار میاد ین فرا گرفته بود .
  سال نو را برای همه سال پر از برکت و سعادت می خواهم  امید وارم که در این سال د رهمه ای امور شاهد خوبی ها باشیم 


  


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty