لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

گزارش تصویری

هلسینکی درماه دوازده میلادی به مناسبت های مهمی چراغانی است. سالروز استقلال فنلند، میلاد عیسی مسیح پایان وآغاز سال نو، درهمین ماه جاری ثبت و وصل است. این شهربا قامت و قدامت پانصد ساله پایتخت فنلند می باشد و بیش از پانصد هزار جمعیت دارد.
مهم ترین بازارتجارتی، بندرکشتی رانی، میدان هوایی، خطوط راه آهن ، میترو، مراگز دولتی و فرهنگی وهنری و ورزشی و ... درهمین شهرهستند. در این ماه، مردم سراسر فنلند در سرود و سروراند. تلاش برای  زندگی تاریکی وسرما ندارد کاربه ابعداد مختلف زندگی عملی و نظری، جاری است. بازار تجارتی با درخت کاج وسایر نماد یوولو، موزیین است. شب هنگام قسمتی از شهررا گذری داشتم بخشی از آن همه دیدنی های این شهر را با دوربین عکاسی دیده ام،  اینک به میمنت سال نو و میلاد روح خدا مسیح، چند قطعه ی آن پراکنده گذر و نگاه بی موزون عکاس را، به روی این صفحه در میان میگزارم .   

  
 


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty