لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ فروردین ۲۸, دوشنبه

عکس هایی از نبرد؛ در کا بل

عکسها سخن از دست آورد  مهم دولت افغانستان ،ناتو  و سفارت امریکا به مردم افغانستان وشهر وندان کابل دارد آنهم پس از ده سال نبرد سنگین، ملیارد ها دالر هزینه ، هزاران قربانی شدن مردم ، تحفه بخشی مذاکرات، رفت وآمد های نفس گیر و گشایش دفتر طالبان درقطر چنین به ثمر نشست و شکوفه داد  !
***
http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455091469.jpg
http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455092992.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455091719.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093290.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455094072.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455092435.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455092099.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093208.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093226.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093521.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455092087.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455092495.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455094695.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455094355.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093508.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093124.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455092113.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093988.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455091643.jpg

http://files.afghanpaper.com/pics/201204/201204160455093324.jpg


منبع: www.afghanpaper.com


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty