لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ فروردین ۲۵, جمعه

تحصن واعتراض هزاره ها در مقابل ساختمان گورنر بلوچستان، به خاطر کشتار بی وقفه مردم هزاره


 
    حزب هزاره دموکراتیک، مطابق به تقسیم اوقات اعلان شده اش، امروز 13/4/2012م، با به حرکت آوردن هزاره های کویته بزرگترین راهپیمایی و تحصن را در تاریخ زندگی هزاره های کویته، بر ضد کشتار هزاره های شهر کویته در مقابل ساختمان گورنر و وزیر اعلی ایالت بلوچستان انجام داد.

     جهت شرکت در راهپیمایی و تحصن امروز، از هزاره تاون حوالی ساعت نه و نیم صبح، مردم حرکت شانرا با موترسایکل ها و موتر های شان شروع کردند. در مسیر راه دوکانها تماماً توسط نیروهای انتظامی بسته شده بودند و امنیت راه را نیروهای مختلف انتظامی به عهده گرفته بودند. با آنکه بخاطر نبود وسایل نقلیه تعداد زیادی از مردم در هزاره تاون ماندند، اما عده ای کثیری که وسایل نقلیه داشتند، حوالی ساعت ده صبح به علمدار رود رسیدند.
     در علمدار رود، که راهپیمایان مهرآباد در انتظار رسیدن مظاهره کنندگان هزاره تاون بودند، به مجرد رسیدن راهپیمایان هزاره تاون، حرکت شانرا به طرف گورنر هاوس و وزیر اعلی هاوس که در مرکز شهر رو به روی هم واقع است، شروع کردند. در طول راه امنیت را نیروهای انتظامی و گروپ انظباط حزب هزاره دموکراتیک به عهده گرفته بودند. با آنکه به خاطر شرکت عده ای کثیری از مردم احتمال بی نظمی می رفت، ولی با مدیریت سالم گروپ انظباط حزب، راهپیمایان بدون کدام مشکلات و یا خشونت راه شانرا به طرف هدف شان پیمودند. در طول راه به خاطر موجودیت تعداد عظیم از مردم، بر سه موتر جهت شعار دادن لاسپیکر ها آنها نصب شده بود، اما باز هم بخاطر نرسیدن صدا در اکثر قسمت ها اعضای حزب بدون لاسپیکر شعار می دادند و مردم پاسخ.  شعار ها عموما بخاطر اینکه پاکستانی ها آنرا بفهمند به زبان اردو داده می شد. اکثر شعار ها قرار ذیل بودند:
1.        نا اهل حکومت مرده باد.
2.        نیروهای انتظامی ایالتی مرده باد.
3.        حکومت، سرپرستی تروریستان را ترک کن.
4.        این خون، خونی کیست، حکومت عیاش جواب بده.
5.        امنیت امنیت، خواست مردم ما
6.        تارگیت کیلنک هزاره را متوقف کن.
7.        نسل کشی هزاره ها را متوقف کن.
8.        سرپرستی ترویستان را ترک کنید، ترک کنید.
9.        مرگ بر افراطیون.
10.     فرقه واریت مرده باد.
11.     دهشت گردی مرده باد.
12.     سرپرستی فرقه گرایی را ترک کنید، ترک کنید.
13.     امنیت و آرامش، خواست هر انسان است، خواست هر انسان است.
14.     تروریسم یک علاج دارد، عملیات بر ضد شان.
     اهلیان اکثر از رسانه های داخلی، در طول راه با گرفتن تصاویر و ثبت نمودن این راهپیمایی، آنرا به صورت مستقیم نشر می کردند. راهپیمایان که در راس شان، آقای عبدالخالق هزاره و دیگر اعضای مرکزی حزب هزاره دموکراتیک قرار داشتند، حوالی ساعت یازده و چند دقیقه به مقصد شان رسیدند و در آنجا همه جابجا نشسته و بدون کدام شعار دادن به صورت ساکت تحصن شان را جهت ابراز خشم و تنفر شان از حکومت وقت و تروریسم شروع کردند. در همین زمان اکثر از رسانه ها مصاحبه های شانرا با اعضای حزب هزاره دموکراتیک انجام داده و آنرا برای بینندگان شبکه های شان نشر می کردند.
     حوالی ساعت یک ظهر، گورنر بلوچستان، نماینده گانی را فرستادند و از آقای عبدالخالق هزاره دعوت نمودند، تا داخل ساختمان رفته و با وی صحبت کنند، ولی دوستان حزب رفتن آقای عبدالخالق را مناسب ندانسته و رد کردند. بجای وی اعضای دیگر حزب به نمایندگی جنرل سکرتری حزب محترم آقای احمد علی کهزاد رفته و با گورنر صحبت کردند.
     گورنر بلوچستان محترم آقای مگسی، در ضمن اظهار همدلی و همدردی با هزاره ها، یاد آور شدند که تامین امنیت وظیفه کابینه ایالتی است، که متاسفانه ناکام است و به وظیفه اش رسیدگی نمی تواند. وی اظهار داشتند که از اختیارات خودش استفاده نموده و در ضمن هدایت دادن جدی به وزیر اعلی، سازمانهای ایالتی را نیز موظف می کنند، که از آخرین قدرت شان در قسمت حفاظت هزاره ها، اقدام فوری نمایند. همچنان آقای مگسی در صحبتی با تلویزیون "آج" یاد آور شدند، که حکومت ایالتی ناکام شده است و وی شدیداً نگران است، که این کشتار هدفمند، که حتی یک نفر از عاملین اش دستگیر نمیشود، در نهایت به جنگ داخلی و کشتار منتهی نشود. همچنان گفتند، که وزرا با گرفتن رای به حکومت می رسند، ولی بعد از رسیدن به حکومت مردم از یاد شان می رود. وزیر اعلی باید به صورت فوری کریک داون (عملیات هدفمند) بر ضد تروریستان را شروع کند. وی علاوه کردند، که ارتش کماکان مجبور می شود که در مساله دخالت کند، ولی یک چیز را بیاد داشته باشیم، که دخالت ارتش برای حکومت مردمی سنگین خواهد بود.                                                                                                                     
     حوالی ساعت یک و ده دقیقه محترم حجت الاسلام آقای اسدی و قیوم نظر چنگیزی صدر هزاره قومی جرگه نیز در تحصن شرکت نموده و در کنار دیگر تحصن کنندگان پهلوی آقای عبدالخالق هزاره و دیگر اعضای مرکزی حزب نشستند. قابل یادآوریست که از هیچ حزب دیگر پاکستانی در تحصن، برای همدلی با هزاره ها شرکت نکردند.
     حوالی ساعت 1:40 دقیقه، آقای کهزاد با دیگر اعضای مرکزی حزب از ملاقات برگشته و مستقیما با مردم مخاطب شدند. آقای کهزاد در سخنانش در ضمن تشکر از تشریف آوری آقای اسدی و چنگیزی، از شرکت عظیم مردم در این وضعیت حساس و بحرانی و رعایت نزاکت های تظاهرات مدنی توسط مردم، تقدیر به عمل آوردند. وی در سلسله سخنانش گفتند، که حزب وظیفه اش رساندن صدای مردم به جهانیان است و یک حزب زمانی موفق است، که مثل امروز مردم به صورت بسیار گسترده در صحنه حضور یابند...
     سپس، آقای سردار ساحل قطعنامه تحصن را به خوانش گرفتند که با صدای بلند توسط مردم پذیرفته شد. قطعنامه دارای پنج ماده، قرار ذیل بود:
1.        تروریستان به سرپرستی حکومت وقت مردم ما را کشتار می کنند، ما آنرا محکوم می کنیم.
2.        ما با تمام شهدا و فامیل های شان اظهار همدردی نموده و می خواهیم با آنها به صورت جدی کمک شود.
3.        ما می خواهیم که کمبودات پولیس بر طرف شده و بر تعداد شان جهت حفاظت مردم ما علاوه گردد.
4.        از داخل نیروهای انتظامی کسانی که مشکوت و آلوده اند، برطرف شده و جای شان به افسران با ایمان سپرده شود.
5.        از تمام سازمانهای داخلی و بین المللی، دادگاه عالی کشور و رسانه ها خواهشمندیم تا سکوت ننموده وظیفه شانرا در قبال مردم بی گناه ما انجام دهند.
     در دقایق آخر تحصن، آقای عبدالخالق هزاره به سخنرانی شروع کردند. وی به زبان اردو کوتاه اما جدی سخنرانی نموده و گفتند که تحصن امروز ما بر ضد حکومت ایالتی و تمام نیروهای انتظامی است، که به وظیفه شان درست عمل نمی کنند. تحصن امروز بر ضد وزرای است که از   تروریستان و اختطاف گران حمایت می کنند و ما توسط تحصن امروز نفرت خود را از آنها اظهار می داریم. تحصن امروز نشان می دهد، که مردم ما به صورت پی در پی قربانی فرقه واریت می شوند و این مساله نشان می دهد، که سیاست خارجی کشور ناکام است. تحصن امروز نفرت مردم ما را از برادری کشی و پالیسی  های غلط حکومت که عامل دست به گریبان شدن اقوام با هم برادر و پیروان مسلک های مختلف میشود، نشان می دهد. تحصن امروز ما بر ضد حکومت سود خور و رشوت خور است، که تا سود ببرد، مردم قربانی میشود. تحصن امروز ما سیلی محکم بر صورت حکومت وقت است، که در روز روشن مردم ما کشته میشوند، ولی آنها کاری نمی توانند. تحصن امروز سوالی از حکومت است، که آیا باز هم می خواهید حکومت کنید؟ آیا شرم نمی خورید؟ تحصن امروز ما پیامی برای وزیر اعلی است که در سن شصت سالگی موتر سایکل چهل لک روپیه ای خریده و بدون شرم خوردن در اسلام آباد رانندگی می کند، ولی از بلوچستان خبر ندارد. تحصن امروز ما نمایانگر این است، که ما برادری با اقوام مختلف می خواهیم و آنها نیز بیایند و در کنار ما و در جلوگیری از این کشتار وظیفه شانرا انجام دهند. تحصن امروز ما بیانگر این است که ما کویته را با خون و عرق خود آباد کردیم، اینک نمی خواهیم آنرا خراب کنیم. تحصن امروز ما پیامش اینست که ما کویته را رها نمی کنیم و حضور گسترده مردم در تحصن امروز بیانگر اینست که ما نمی ترسیم و انگیزه ما را کسی خورد نمی تواند.  تحصن ما برای اینست که اگر حکمران های نا اهل کاری نکنند، تاریخ آنها را ملامت و شرمنده خواهد کرد. تحصن ما برای اینست که بر ضد تروریستان عملیات مشخص انجام داده شود و شهر به گهواره امن، چیزی که همه می خواهند تبدل شود. تحصن ما بیانگر اینست که ما مسوول کشتار کسی نیستم، نه ما قاتل بوده ایم و نه ما قتل می کنیم. ما قوم متمدن و پر امن هستیم، کسانی که می خواهند با پلان، مسوولیت خون کسانی را به گردن ما اندازند، ناگام خواهند شد... در آخر سخنانش وی تذکر دادند، که از رسانه ها، اقوام دیگر در داخل بلوچستان، نهادهای مدنی، سازمانهای حقوق بشری و دادگاه عالی کشور جداً خواهشمندم تا وظیفه وجدانی و انسانی شانرا در قبال هزاره های انجام دهند...
     بعد از سخنان آقای عبدالخالق هزاره، اختتام تحصن اعلام شد و سپس مردم باز هم راهپیمایی کنان از مقابل پارلمان بلوچستان و ساختمان دادگاه عالی بلوچستان گذشته و راهپیمایی شانرا در مقابل دفتر حزب هزاره دموکراتیک، ساعت سه بعد از ظهر به اختتام رساندند.
 


منبع: quetta.blogfa.com
لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty