لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

24 اکتبر، روز جهانی سا زمان ملل


24 اکتبر روز جهانی سازمان ملل متحد است . به منا سبت گرامی داشت این روز که  حدود 65 سال از عمر ان میکذرد، گروه ورزشی " بوکس ویپوری" فینلند با بر گزاری  مسا بقه مشت زدن روزجهانی سا زمان ملل متحد را  گرامی میدارد. به مناسبت گرا می داشت این روز میمون ، گروه ورزشی "ویپوری " مسا بقه بزرگ بوکس را درشهر هلسینکی تدارک دیده است و برای  استقرار صلح و امینت جهان  مشت می زند.

یکی از ا هداف مهمی دست اندرکاران مسا بقه  سنگین ورزشی درتجلیل این روز، کمک به مکا تب افغا نستان است. این گروه  می کوشد که توجه سایر نهاد ها ی ورزشی ومردم خیررا به اهداف انسانی خود بهتر جلب نموده عرق مشت می ریزد.
به امید صلح وامنیت د رجهان و استقرار صلح و عدالت اجتماعی در افغانستان، من نیزبا  عکس های از وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان  در سا لون و راه رو ورزشگاه همراه با ورزشکا ران روز جهانی سازمان ملل متحد  را  گرامی میدارم..

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty