لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

به امید ی امنیت


    خزان 2007 بود که  نمایشگاهی در تالار نمایشگاه "ویلا وی مله" در شهر هوینکا  دایر گردید.از من نیز دعوت شد که در آن شرکت کنم . یک بخشی ا زنمایشگاه به عکس های من اختصاص داده شد .
  
بسیارعلاقه مند بودم که صفحه ای به اسم وآدرس مشخص  داشته باشم تا زمان نمایشگاه را از طریق انتر نت همگانی کنم . با علاقه مندی زیاد در سدد ایجاد سایتی شدم و حتی نام انرا نیز چنین انتخاب کرده بودم  (نگاه ) این نام  از زمان های دور در ایجاد یک رسانه مد نظر بود. سال نود هشت  به مسول هفته نامه وحدت گفتم که نام مرا  د ر استفاده عکس ها " نگاه" بنویس ولی این تقا ضا نا نویشته ماند . دلیل داشتن صفحه انتر نت  این بود که  دست داشته ها یم را به کمک دوستان گرد آ وری نموده بصورت تدوین شده قا بل استفاده باشد .


  قصد ساختن صفحه ی  تا کنون محقق نشد ه است این گپ  دلایل زیادی  ندارد مقدمات  را فراهم کرده بودم  دامنه و فضا آماده شده بود .  در جستجوی ساختن صفحه  بودم این قصد و نیت را با دوستان درمیان گذاشتم . بعضی دوستان خوب با سلیقه وعده ساختن انرا  دادند.از شنیدن آن  خبر بسیار خرسند شدم،  ولی  از ان زمان تا حا لا  مدت ها میگذرد متاسفانه هنوز که هنوز است آن خواست و وعده تحقق نیافته است 
.
   اما اصل قضیه  عدم  امکا نات ، دست رسی به  فنون ،علم روز، زبان فنی، ادبی  و زنده  رو ز بوده است . اکنون که  امکا نات و سهولت استفاده  وبلاک  اسانترشده و سرویس دهی  بهتراز سالهای گذشته است. من نیز از این فرصت بهره گرفته به این صفحه  قدم های تمرینی را برمی دارم.. کاستی ها را با  نگاه اغماض نگریسته به اصلاح  و کمال آن ممدم باشید.
 
   حال با تمام کاستی های که هست  صرف برای " یاد"  و یاد گیری امده ام،  این فضا تمرینی باشد برا ی خود م . حالا این چند قاب عکس را  که د روا قع  یاد گذشته است  با شما در میان می گذارم . 

   از بد شانسی یا خوش بختی  روز گار است که از کا روان رفتگان باز مانده ام . ولی  خر سندم که  تا هنوز کار های تصویری ام راوی روز های مقاومت  و با به مزاری است ، به آگاهی بخشی  دوران مقا ومت  چشم برهان  مردم  ما  هست . هرچند بعضی بهره گیران  اثردر هیچ عرصه ای یاد از خالق آن  نکرده و نمی کند . از همه بد ترحالا خود از بهره گیری آن محرومم . بلکه دیده شده از آن دست داشته ها مستند ها به نام خود سا خته اند و می سا زند. به هر صورت  من راضی ام از اینکه هنوز بخشی از ان دست داشت ها همچنان روایت گر وا قعی مقاومت است.صفحه  لحظه ها؛ نگاهی به دیروز و امروز دارد، به امیدی تحقق عدالت  آزادی آگاهی  فلش می زند و لحظه ها را با نگاه انسانی دیده و باز تاب می دهد.


..........................هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty