لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

نمایشگاه عکس به موضوع حقوق بشر

      خانم سیما سمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در بهارسال 2006  مهمان دولت فینلند بود.  هنگام  حضور ایشان در فینلند سیمیناری به موضوع حقوق بشر در دانشگاه "تورکو"  بر گزارکردید. در این سیمینار خانم "سیما سمر" یکی ازمهمانان اصلی و سخنران آن سمیناربود.
      همزمان با رو ز سیمینار، در دانشگاه "تورکو" دست اندرکاران سمینار نمایشگاه دایرکرده بود. در این نمایشگاه  از افغانستان  عکسهای اینجانب ، به موضوع   "حقوق بشر"  به همکاری وزارت امور خارجه فینلند و کا نون افغانستانی های فینلند حضور داشت. اساتید دانشجویان و اشتراک کنندگان سیمینار ازنمایشگاه عکس دیدن کردند.


موضوع نمایشکاه عکس  : حقوق بشرهیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty