لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

دلهره


شعراز: داکتر موسوی

دلهره

می­سپارم سرنوشتم را
به دست هرچه بادا باد!
هرچه می­آید و می­شاید
              - یا که پیش­آید
گو بگو خوش باد!

سرنوشتم را،
می­سپارم به جناب دوست
تا چه میخواهد،
         کجاها می­برد
یا هرچه خاطرخواه خوب اوست 1
آن بایست و آن شاید.

می­گذارم پلک­هایم را به روی هم
- همچو آن عابد که ازخود می­شود بی­خود
                            در نیایش یا نیایشگاه
می شوم آرام و از خود می روم تا بام 2
                                        تا بالا 3
تا به هرجا،
تا کجا وانسوی هرجاها
فارغ از هنگامه و هنگام و از آغاز و از انجام.

می­سپارم سرنوشتم را
به دستان جناب دوست
تا برد هرجا که خاطرخواه خوب اوست.

هیترو، لندن
8 فبروری 2012
…………………….
1/ گفت:  رشته­ای برگردنم افکنده دوست / تا برد هرجا که خاطر خواه اوست.
2/ بام به معنی بالاترین بالاها. بام در بلخ­بامی و بام در بامیان نیز به همین معنی است.

3/ با الهام از مولانای بلخی: ما ز بالا ییم و بالا می­رویم ... یک روایت هم هست که "بالا" ی دومی، باید با "لا" خوانده شود. فتامل.

لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty