لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۳ مهر ۷, دوشنبه

مصاحبه و گفتگوی اختصای با داکتر سیما سمر/ ویدیو

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان ، سفر کوتاه در فنلند داشت در آخرین لحظات اقامت اش درهلسینکی  24.9.2014  فرصت دیدار و  وگفتگو میسرشد زمان  دیدار با بانوی مکتب سازومدافع حقوق بشر کوتاه بود  وسخن  دراحوال وطن و وضعیت حقوق بشراز افغانستان فراوان.
نکات مهم صحبت خانم سمر،  در محور حاکمیت قانون، حکومت داری خوب، ارزش مداری وکرامت انسان  و جایگاه حقوق زن  و حقوق زندانیان وجایگاه کمیسیون حقوق بشردرافغانستان وامید وآربهای مردم افغانستان می باشد وازچالش ها ودست آورد های دوره  سیزده سال حضوراش در روند دموکراسی و حقوق بشر درافغانستان سخن می گوید.
 هلسینکی
ادامه ...

 محترم داکتر سمر،  با وجود مصروفیت های زیاد وخستگی ملاقات ها و بحث وسخن که در سمینارداشتند  وقت صحبت وگفتگورا با ما (حامد شفایی و نصرلله پیک ) پذییرفتند. اینک حاصل آن دیدارکوتاه و کفتگو؛ متن تصویری است که وی،  از وضعیت حقوق بشر ودست اورد ها و چالش های کاراش درافغانستان بیان داشته است.
داکترسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کاندید درجایزه صلح نوبل،  برنده جایزه  نوبل الترناتف و ده ها جایزه دیگراز نهاد های مدنی اجتماعی وحقوق بشر در کشورهای مختلف جهان می باشد. معلومات بشتر درباره ای این " بانوی مکتب ساز" مدافع حقوق بشر و عدالت خواه را  درلینک ذیل  از دانش نامه آزاد و... بخوانید.

-  دانش نامه آزاد ویکی پدیا

-  دویچه وله

-  کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستانلحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty