لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ مهر ۲۶, جمعه

بازار تباهی

دنیای ویرانگری درافغانستان بیداد می کند. خانه خراب ها، درافغانستان؛ به مسجد حرمت ، به  لونگی اعتبار و به چادرننگ نگذاشته اند همه شاهد است که خراب کاران دراوج قساوت های خونین، ویرانگر و ننگین شان در فتوای ملای کور بهشتی اند ودربازار سیاست  برادران ناراضی است وپاداش شکررنجی می گیرند. اینک درایام عید  با ورق قرآن در باور مردم وعید ابراهیمی دست برد زدند خون انسان ریختن وحرمت خانه خدا را درسایه قرآن شکستند.
در بازار تباهی مردم پی پناه است و دردالان خون فروشی و بازی سیاست خون جان و مال مردم بی ارزش است . در این سالهای قحطی ارزش ها، مردم بی پناه درحیرت اند که  به  کجا شکایت کند تا حاصل رنج ها ی بی پایان زندگی و کوهر سوخته ی ملک را بدست اورد .لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty