لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

یاد وخاطره شهدای افشار گرامی باد


فاجعه ی افشار یک فاجعه ملی است. اما مسأله افشار من معتقد هستم که اگر ما بیاییم با جمعیت اسلامی جنگ هم ‏نکنیم و دوست هم باشیم هیچ منافات ندارد که ما از مسأله افشار و فجایع افشار صحبت بکنیم و ‏هیچ مخالفتی با این مسأله نداریم. صحبت کردن قضایای تاریخی و صحبت کردن درد یک مردم، ‏مظلومیت یک مردم، ظلمی که شده معنایش جنگ نیست. حالا اگر بنا شود این را ما معنی اش را ‏جنگ بدانیم، پس در تاریخ گذشته افغانستان صحبت باید نکنیم. از مظلومیت مردم خود هیچ چیز ‏نباید بگوییم در صورتیکه ما مظلوم و محکوم در این جامعه بودیم و تا حالا هستیم.
"رهبر شهید با به مزاری "

__________________


۳ نظر:

وبلاگ رامین سلطانزاده گفت...

واقعا هم همین طور است. واقعا مطلب جالبی بود. راستی من هم وببلاگی دارم لطفا یک سری بزنید.ونظر تان را بیان کنید.

ناشناس گفت...

سلام
موفق پیروز باشید ، ولی نتوانستن ازاین بخش چزی را بفهمم ، نه عکس بود نه فلم ؟؟؟
داود ناظری

نصرالله پیک (P.N) گفت...

محترم نا ظری سلام به شما
اگر به یک جمله از سخنان بابه مزاری توجه کنید که میگوید" فاجعه ی افشار یک فاجعه ملی است " فکر میکنم کل مطلب اداشده است. اما متن برگرفته از سخنان رهبر شهید مزاری است که در انروزهای تلخ به پا سخ زمان اراد کرده بود. من نیز به پا سخ زمان برگزیدم. حال شرح ان به عهده شما که بخوانید وبفهمید قمسمت دیگر متن اطلاعیه گونه ی است که خبر از تجلیل شهدای افشار می کند
اما چرا عکس و فلم نبوده راست می گوید، اگر اجازه دهید کمی به گذشته نه چندان دور برگردیم یاد اوری کنم گرجه جای یاد اوری و گفتن نیست ولی برای روشن شدن ذهن شما عزیز و شاید به بسیار دوستان دیگر بینندگان و خوانند گان لحظه ها مطرح باشد که باز تکرار شود و یاد اوریگردد خالی از فایده نخواهد بود . نمی گویم که تمام اسناد تصویری ولی قسمت اعظم حا دثه افشار را عکس وفلم های من حکایت می کند
میدانید که انجه در دست بود به همان زمان پخش نشر شده است وامروز همان تصا ویر است که حکایت از افشار می کند. ولی امروز بسیار متا ثر هستم که نتوانسته ام که کاری را انجام دهم که خود ازان راضی باشم ولی این تا ثرگفتن خشک خالی از کارنیست ویا به معنای بی تفاوتی و اظهار ادا در اوردن، یا خدای نا کرده عکس فیلم های نا نشر شده ی افشار را گرفته با لباس عا فیت با یگانی کرده باشم. براستی تلاش کردم وچندین روز وقت گذاشتم که آن نشر شده های دوران جنگ را به لطف امکانات دیجیتال به صورت درست باز بینی کرده و با ز خوانی کرده دوبار ه نشر کنم. تا صحنه ها ولحظه ها ی حا دثه برای بی نندگان خالی از ابهام نباشد چنانکه برای خیلی ها امروز موضوع گنگ و پیچیده است .
راست گپ این بود که امسال به منا سبت فرا رسیدن افشار یک مستند تهیه کرده بود م ولی از کم شانسی در اخرین لحظه و گرفتن خروجی کا مپیوترم خراب شد وتمام کار کرد چندین روزه ام را برباد کرد. ا ین پیش امد نا گوار با عث شد که صفحه لحظه ها خالی از مطلب نو باشد
جا دارد که مطلب دیگری را نیز به پا سخ سئوال شما یاد اوری کنم آن اینکه متاسفانه هرچه در سه سال مقا ومت غرب کابل گذشته است به نام افشار استفاده می گردد در حالی که به اندازه کافی که نه ولی به شفافیت تام تصویر از خود افشار است که عمق فاجعه را در ذهن هر بیننده و انسان حق بین باز خوانی می کند
لازم است که من باید در فرصت دیگر این مطلب را به نسل آگاه یاد اوری کنم که سند تاریخ مقا ومت وفاجعه انسانی آن روزگار برای نسل امروز وفردا تحریف نشود. در انتر نت زیاد دیده شد وحتا در جا های دیگر زیاد دیده می شود که بعضی با بی توجهی یا به نظر سلیقه خود شان از سر خیر خواهی هر نوع عکس فیلم را به نام افشار بهم چسپانده است وبه کمک عکس وفیلم از حادثه باز خوانی ذهنی می کند .
یاد یک مورد دیگر نیز خالی از نعمت نیست که منباب حق بینی به عنوان یاد اوری ذکر گردد. بار ها شندیه شده و تاکید می گردد که اخلاق فرهنکی در امور زندگی حاکم گردد و جامعه فرهنگی باید باشد از همین باب در فرهنگ و اخلاق فرهنکی و هنری رسم بر این است که از بهره کرفتن هر نوع اثر فرهنکی، هنری ،صوتی و تصویری.... با ذکر منبع استفاده شود ویا با ذکر نام خالق به وفور استفاده م یگردد ولی با تاسف باید گفت که در جامعه ما هنوز از این رسم اخلاق کسی به خوبی بهره نمی گیرد از این رو پیک به دلیل حجم کار و چوکات یک دوره خاص، در بسیاری از موارد محروم ازیاد اوری نام اثرخود است
شاید این سخن درست نباشد یا به ذوق کسی خوش نیاید اما هنوز زنده ام باید از تحریف و کامجوی های یک عده خاص از مقاومت نا گزیر " پیک " باید سخن گوید
خوب گپ به درازا کشید سئوال کوتا بود اما دنیایی سخن برای من داشت که نا گزیزشدم این چند خط را به این پیام خانه برای روشن شدن ذهن شما و لحظه های خودم بنویسم
به امید تحقق عدالت وبرابری در جامعه.
شما موفق وشاد کام باشید.

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty