لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

همدلی

عصرآن روزفراموش نا شدنی است؛ وقتی خبرقطعی شد با هدایت مرکز سریع برنامه استقبالیه ای در قصر دارالامان درنظرگرفته شد. متن اطلاعیه خبرآن تهیه گردید آهنگ را از واحد سمعی وبصری انتخاب کردم و خبر را با آهنگ " اوبرار" به اطلاع مردم رساندیم. سخن بازگشت داکتر صادق مدبر در غرب کابل بود و این خبربعد از حوادث بیست وسه ی سنبله هفتاد و سه ، یکی از خوب ترین خبرآن عصردشوار برای جبهه عدالت بود بازگشت داکتر صدای همدلی ویک پارچگی سیاسی نظامی جامعه هزاره را در دشوار ترین دوران مقاومت بازتاب می داد. شادمانی مردم پس از سخت ترین و دشوارترین جنگ از شنیدن اطلاعیه به عیان می دیدیم بازتاب خبردر سیمای دوکان دار کراچی وان چوب شکن دست فروش در هرسوی مندوی و بازار دوغ آباد موج می زد وآن صحنه های که با اشک شوق و سرورمردم رنج دیده همراه بود فراموش ناشدنی است امید که روزی فیلم آن صحنه ها بدست اید و تصا ویر، صدا، سرود و سرورهمدلی خود در آیینه مردم سخن گوید.

اوبراربیا بیشینی روی ده روی   یک گبه مه موگوم دو تو بوگوی

دواد سرخوش
لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty