لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ تیر ۱۳, سه‌شنبه

گفتگوی باز، پیرامون اطلس اتنوگرافی : جواد سلطانی، اصل میر پتنگ در تلویزیون نور

1
قسمت 2 و 3 را، از مطالب دیگردنبال کنید 

2

3

لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty