لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

پروسه کوچ اجباری و زمین سوخته در بهسود ادامه دارد/ ویدیو

طالبان کوچی نما در بهسود جنایت میکند خانه ها را آتش میزند مردم رامی کشد.  قرآن را خانه خدارا در می دهد. اما دولت افغانستان خاموش است و ملت افغانستان تماشاچی است.  وجدان انسانیت، اسلامیت مرده است ، مطبوعات دموکراسی ساکت است ، سازمان دیده بان حقوق بشر نا بینا است و نهاد جامعه مدنی کر است . دنیای دموکراسی ارتش دموکراسی وسازمان ملل بی خبراند !؟
چرا چنین است ؟ آیا براستی جنگ بین ده نشین و کوچی ها است ؟  
و.....

در چزیره قبیله سالاری افغانستان، دولت مداری افغانستان ، دموکراسی افغانستان، مسلمانی افغانستان، وحدت ملی افغانستان و انسانیت افغانستان، مردم کجاب و دایمیرداد بهسود جای ندارد. وجدان انسانیت، اسلامیت و وحدت ملی مرده است. نهاد های عدالت خواهی،  دموکراسی ، جامعه مدنی ، حقوق بشر در قبال جنایت های طالبان کوچی نما، بی رنگ و بی صدا است.

 وقتی یک آمریکایی قرآن را در بگرام  اتش زد. مردم افغانستان رییس جمهور افغانستان خشمگین شدن. مردم درسطح کشور به سرک ها ریخت وده ها کشته دادند و صد ها زخمی برجای گذاشتند و رییس جمهورافغانستان به امریکا اخطارداد. اما طالبان کوچی نما در کجاب بهسود صد ها جلد کتاب خدا را،  قرآن مسلمانها را، آتش می زند مردم را می کشد مکاتب را می سوزاند کشت زار وخانه های مردم را خراب می کند. ولی در قبال آن همه جنایت آشکار ومستند کوچی های مسلح،  همه بی تقاوت اند و بی سخن وبی صدا است .عجبا هیچ صدای ازهیچ نهاد افغانی ، انسان افغانی ، شهروندان افغانی ، ملا ی افغانی، مسلمان افغانی، روشن فکر افغانی ، ریسس جمهور افغانی و... بگوش نمی رسد وهمه درقبال آتش سوزی قران ، آوارگی مردم، خرابی کشت زار، در کجاب ودایمیرداد سا کت اند.

راه جز اراده مردم باقی نمانده است وانیکه سرنوشت هیچ کس وقومی تغیر نمیکند تا خود شخص،  مردم  و ملت مصمم نباشد. باید مردم سرنوشت خویش را، درهر عرصه ای زندگی با دستان و با زو وان واراده خود رقم زند.


  


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty