لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

انعکاس تظا هرات هزاره ها ی بریتانیا درتلویزیون بی بی سی

جعفر عطایی
در
استودیوی تلویزیون بی بی سی،در پاسخ به سوال گوینده خبر بخش فارسی، پیرامون حوادث تروریستی هدفمند کویطه سخن میگوید


لحظه ها

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty