لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

داکتر حصاری متخصص برجسته سال شد

پوهنتون کمبریچ انگلستان داکتر سلطان حسین حصاری سرپرست وزارت امور شهر سازی را بحیث متخصص برجسته ی جهانی سال معرفی کرد.
براساس تصمیم هیات داوران داکتر سلطان حسین حصاری مستحق کسب یک مدال برجسته درسطح مدال های سلطنتی و یک لوح تقدیر زرین کوب نیز شناخته شده است.براساس تصمیم هیات داوران داکتر سلطان حسین حصاری مستحق کسب یک مدال برجسته درسطح مدال های سلطنتی و یک لوح تقدیر زرین کوب نیز شناخته شده است.
این تصمیم در پی ارزیابی "مرکز بین المللی بررسی بیوگرافی ها و زندگی نامه های شخصیت های جهانی"  در پوهنتون کمبریچ گرفته شده است.
وزارت امور شهرسازی با انتشار اعلامیه ای، دلیلی اصلی معرفی داکتر سلطان حسین حصاری سرپرست وزارت امور شهر سازی را به عنوان متخصص برجسته سال، فعالیت های چشمگیر در خصوص تغییر وضع موجود دانسته است.
در این اعلامیه گفته شده است که تلاش های داکتر حصاری، روی رشته های تخصصی در سطوح  ملی و بین المللی، اثر گذار بوده است.
براساس تصمیم هیات داوران داکتر سلطان حسین حصاری مستحق کسب یک مدال برجسته درسطح مدال های سلطنتی و یک لوح تقدیر زرین کوب نیز شناخته شده است.

مرکز بین المللی بررسی بیوگرافی و زندگی نامه شخصیت های جهانی دانشگاه کمبریچ انگلستان همه سال یکصد تن از رشته های تخصصی جهان را شناسایی می کند و در پایان ارزیابی هایش یکتن از این دانشمندان را به حیث متخصص برجسته سال معرفی می کند.
قاسم رحیمی - بخدی
منبع : سایت خبرگزاری بخدی 

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty