لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

تصویری از جشن با شکوه نوروز - هلسینکی


 

برای اولین بارجشن با شکوه نوروز1390 به همت  وهمکاری سه انجمن افغانی د رهلسینکی برگزارگردید.

*****
پیام  نوروزی انجمن ها  و گزارش جشن نوروزهم میهنان را در فنلند  از اینجا بخوانید

.......................................................................................................................................

*****
 منبع سایت کا نون :
بیانیه سه انجمن پناهندگان افغانی در هلسینکی،که محفل عید نوروز را بطور مشترک برگزار نمودند وتوسط محترم اقای نصرالله پیک مسئول کانون افغانستانیهای فنلند قرائت گردید.بنام خدای آگاهی ، آزادی ، برابری و محبت!

ابتدا جشن کهن و باستانی نوروزرا ازطرف خود ونیا بتن ازطرف اعضاء و شورای اجرای: کا نون افغانستانی های فنلند ، انجمن افغانها در هلسینکی و انجمن ملی فرهنگی افغانها ، به شما عزیزان وهمه ای هموطنان در هرکجای این گنبد خاکی که هستند صمیمانه تبریک و شاد باش می گویم.

حضار گرامی:

پیش از همه حضور گرم، صمیمی وپورشورشما هم میهنان عزیزرا به این جشن با شکوه واستقبال از نوروزباستانی ؛ صمیمانه خوش آمدید میگویم، به این حضور و نگاه نوروزی شما صادقانه دورد می فرستیم. نوروز و آغاز سال" نو" هجری شمسی را، به فرد فرد شما عزيزان وهمه ای نوروز دوستان سراسر گیتی؛ به ویژه هم وطنان عزیزما در سراسر فنلند و افغانستان، از صميم قلب، تبریک و تهنیت میگوئيم.

خواهران وبرادران:

ما دران و پدران عزیز، جوانان غیوروفرزندان علم دوست و نو نها لان اینده ساز ! دراین روزنو، آروزمندیم که جامعه بشری عاری ازهرگونه جنگ، ظلم، تبعیض، بی عداتی وبه دور ازهیولای طبیعی باشد . ازعمق جان ودل، آرزو مندیم که در وطن عزیزما افغانستان ، صلح وا قعی ، امینت، آبا دانی و رفا اجتماعی برقرارگردد؛ وبنیان آن بر مبنای عدل، آزادی و برابری استوار گردد.

درپرتو نوروزاز خداوند اگاهی و خرد، میخواهیم که سیاهی جهل، جورتبعیض ازآن ملک کهن رخت بربندد. با نگاه و آروزو های بلند انسانی ، سال نو را در شکوهیی بهار و تعالی روح انسان خواهانیم. سال نو، نوروز پر از برکت ، سر شار از محبت ، ترقی، کمال ،اخلاق، سعادت، و حدت، همدلی، برابری و برادری را آرزومندیم. ونیز غریو نوروز را با شکوفه های طبیعت، درچشمه سار زندگی و بهار پربارعمرتان، جاری می خواهیم.هم وطنان عزیز

امروز خورشید نوروز، ازتراژ میر؛ به طلوع نشسته است ومیلۀ گل سرخ در دشت و دمن وطن به رویدن آغازیده است . شرنگ صدای اسپار دهقان، نوای سکوت طبیعت را در دل زمین شکسته است.

آ فرینش به با لندگی انسان، همراه با طبیعت رنگ تحول داده است. وازسوی دیگر وطن د ر بهار دموکراسی نوپای، قرار دارد ومردم منتظر امنیت وعدالت است . فراروی روزنه های امید دروطن، چا لشها ی بس بزرگی نیز نهفته است که بی تردید گشودن آن همه چالشها وآبادیی ویرانه ها ، بدون وحدت، همبستگی، همدلی، آگاهی وپای مردی تمام هم وطنان در سرز مین خورشید میسر نیست . گره کورتعصب، تحجر ونا اگاهی ها، با دستان آگاهان، آزادگان وعقلانیت است که گشوده می شود؛ وما نیز برای رسیدن به نیکی ها وامنیت وعدالت دروطن ، همرا باشما در این سال نو، ندا سر مید هیم که

" ای بزرگترین محبوب و تغییر دهنده ی حال ها ،حال ما را واحوال وطن ما را به بهترین وزیبا ترین وجه تغییر ده"

نوروز این سنن باستانی و کهن ، هزاران سا ل است که در سر زمین خراسان وخورشید تجلیل میگردد. از قصه سمنک تا گلگشت گل سرخ وطنین صدای اسپار دهقان دامن گسترده است . مراسم"جنده بالا" ی بیرق سخی در کابل وجنده بالای ومیله گل سرخ مزار، بخشی از هویت و فرهنگ نوروزی است. فرهنگ نوروز، درگوشه های وطن، با ادبیات، هنرتجسمی، تصویری، موسقی،نقاشی ، شعروداستان تجلی یافته است .

نوروز در غربت های تاریخ بسا شمشیر های حاکمان جفا پیشه را به خود دیده است ولی امروز؛ د رجهان شا هد هستیم که نوروز برای بیش از ۳۰۰ ملیون نفر، در سراسر گیتی ، آغاز سال نو است و بیش از سه هزار سال است که درمناطقی از بالکان، منطقه ؛ دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی و خاور میانه و نقاط دیگری از جهان نوروز جشن گرفته میشود". خورشید نوروز هر ویرانه ا ی را، رنگ بهار؛ بوی سبزه و عطر شکوفه می دهد . نوروز خیمۀ دلها ی سوخته و زخم قلب های شکسته را با شکوه شکوفه ها، مرهم می نهد .ارزش های فرهنگی این روز باستانی آن است که همه ی نوروز دوستان و هم وطنان ما را، در اقصا نقاط عالم هجرت، آوارگی گرد هم می آورد؛ وهویت فرهنگی و خود با وری می بخشد. در نوروزاست که رود خروشان محبت و همدلی برلبان جاری می گردد. مهد نوروز، بلخ با ستان است ؛ امروز با چهره ی شسته و دیوارهای فرو ریخته اما زنده است ، تندیس بودا در انفجارپیکرهای تنیده مدفون نیست بلکه هردو تمدن جزء میراث کهن بشریت و ثبت دیوان ملل گردیده است. شما می دانید که نام زیبای نوروز در تاریخ و تقویم جهان ثبت است.

سازمان ملل متحد این مهترین نهاد جهانی نیز درتاریخ 4 حوت 1388 عنعنه فرهنگی و باستانی نوروز را به رسمیت شناخت. اکنون هر سال صد ها ملیون انسان، عنعنه نوروز و خجسته بهار آن را، جشن می گیرند.

انسان همرا با تحول طبیعت هر تحولی را منشاء خلقت آ فرینش میداند وفرهنگ انسانی آرزویش صلح، نوع دوستی، مهرورزی و محبت است. جهان امروز آن، رویش" نوروز"را، سرلوحه کار خود قرارداده است. این حسن؛ حکایت یک گوشه ی از گستر دگی فرهنگی و میراث بشری نوروزاست . آن سنت ارزش مند را سازمان یونیسکوه نیز جزء میراث فرهنگی جهان ثبت کرده است . د رسا ل 2009 کا نادا ، نوروزرا شا مل روز های مهم تقویم خود ساخت . اکنون نوروز درجهان تکنولوژی و دیجیتال نیز راه گشوده ؛ شکوفه های صلح ، محبت وپیام انسان دوستی اش، بر روح وروان ملیون ها انسان، گل می افشاند.

ا مّا نوروزدرفنلند

برگزاری نوروز در فنلند، همراه است با تاريخ مهاجرت هم وطنان ما ، ايرانيها، کوردها، شهروندان مليتهای آسيای مرکزی و ديگر نوروز دوستان به فنلند، که هر يک، گاه مشترک و گاه جداگانه در شهرهای فنلند نوروز باستان را جشن گرفته اند. وتاریخ گواهی میدهد که درسرزمین فنلند تنها با چند نفر هم وطن ما در دهه ی نود ، شمع زیبای نوروزروشن گشته است ، واینک با قدم ها ونگاهای مملو از محبت با این جمعیت بزرگ و همبستکی فراگيرهم وطنان ما، جشن نوروز را شکوه مند تر تجلیل می نماییم.

خرسندیم که جشن نوروز، با قدامت پنج هزارساله اش، در قا مت سپید پوش فنلند نیز، لبخند را بر لبان هم وطنان عزیزونوروزدوستان، جاری ساخته است؛ ونیزوزیدن نسیم بهاری نوروزوآسمان آبی آن در فنلند، فردای سبز را نوید می دهد. ذرات نورخورشید نوروزاست که عشق و زندگی سر شار از محبت ؛ همدلی وهم سویی را به کنج هر دلی به ارمغان آ ورده است .

ما این پیوند همبستگی را به شما عزیزان با شکوه مندیی نوروز تبریک میگویم، تا با شد که در آینده بهتر، با شکوه تر ازاین؛ دروحدت نظر؛ صدا قت عمل و فرهنگ همبستگی ؛ برابر ی و برادری ، بشتر ازاین از سراسرفنلند در کنار هم باشیم .

ندای وحدت و همد لی سا لهااست که در محیط ما ، طنین افگن است و امسال با حضورگرم شما وهمت دور اندیشان، با تدبیر خردمندانۀ آنها ، در مدارهم نگری ، همدلی، یک پارچگی و باوحدت نظر چنین شکوه مندانه، تجلی یا فته است. امید که این نهال پر با ر تر از این ؛ وپر ثمرترازپیش؛ به منصه ظهور و کمال برسد. آن تد بیر نوروزی و حضور شما الهام بخش دلها ی است که برای تحول حال می اندیشد و آینده ی؛ سر شار از محبت وعاری از هرگونه، نا برابری ها را می پوید.آرزومنديم که گامها و همکاريهای بيشتر و نزديکتر بين انجمنهای افغاني در فنلند برای تعالي فرهنگي، خوشيها وموفقيت بيش از بيش هموطنان ما، برداشته شود.

ما مصمم هستیم و صبورانه تلاش می ورزیم که یک پارچگی را بیش از این شکوه بخشیم ؛ وکارکرد برگزار کنند گان این جشن کهن ؛ وآغازسال نو خود گواه است و قدم روشنی است در پرتو مهر ورزی ، خرد نگری وهم پذیری. در خا تمه زیبا ترین و با شکوه ترین شکوفه بهاری؛ نوروز 1390 را به شما حضار گرامی! وتمامی عزیزان نوروزی که در هر کجای این گیتی هستند و به ویژه تمامی هم وطنان عزیزدر دا خل وخارج ارزومندیم.

بهترین های نوروزی ؛ مقدم راه تان !

وزندگی تان پر از بهار، و نوروز تان خجسته باد!

و هر روز تان نوروز و نوروزتان پیروز!19.3.2011هلسینکی

کا نون افغانستانی های فنلند انجمن افغانها در هلسینکی و انجمن ملی فرهنگی افغانها


۱ نظر:

حسین گفت...

سلام خوشحال شدم که وبلاگ شما ره دیدم اگه مایل به تبادل لینک بودید
میتانید مره به اسم سرباز کوچک لینک کنید
به ماهم خبر بدید که شما ره لینک کنیم

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty