لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

عید مبا رک
*****
ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید؟
            معشوق همین جاست، بیایید، بیایید
معشوق تو همسایۀ دیوار به دیوار
            در بادیه سر گشته شما در چه هوایید؟
گر صورت بی صورت معشوق ببینید
            هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
            یک بار از این خانه بر این بام برایید
آن خانه، لطیف است، نشانهاش بگفتید
            از خواجۀ آن خانه نشانی بنمایید
یک دسته گل کو، اگر آن باغ بدیدیت؟
            یک گوهر جان کو، اگر از بحرَ خدایید؟
با این همه آن رنج شما گنج شما باد
            افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
***
" مولا نا " ص 63

هیچ نظری موجود نیست:

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty