لحظه ها بدرقه راه سبز تان

به صفحه لحظه ها خوش آمدید؛ لحظه ها، نگاهی به دیروز و امروز دارد به امید عدالت ،آزادی وآگاهی فلش می زند. لحظه ها برای یاد و مشق زندگی به میان امده است.

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

طلاعیه : مراسم برگزاری بیست ودومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی بابه مزاری/ درهلسینکی

مشکل افغانستان وقتی حل مي شود که مردم و احزاب همديگر را تحمل کنند، در صدد حذف يکديگر نباشند. چه از نگاه اقوام، چه ازنگاه احزاب و چه از نگاه مذاهب.  «بابه مزاری»

بيست و دومين سالروز غروب آفتاب؛ سالروز شهيد وحدت ملي بابه مزاری، را تجليل مي نمائيم!
از هموطنان و پيروان رهبر شهيد بابه مزاری«ره» دعوت مي گردد، که درمجلس بزرگداشت بيست و دومين سالروز شهادت رهبر فقيد اشتراک نمايند.
سخنران:
 خانم شاه گل رضایی نماینده مردم در پارلمان افغانستان و عضوشورای عالی جنبش روشنایی
زمان:
  روز شنبه تاریخ 11.3.2017  ازساعت  13.30 تا  16.00
 مکان: سالون مکتب ابتدایيۀ  مولو پورو

Yläkivenrinne 6 00920 Helsinki
(Myllypuron peruskoulu)
ستاد مردمی برگزاری بیست دومین  سالگرد شهادت رهبرشهید بابه مزاری/ هلسینکی- فنلندلحظه ها

۱۳۹۵ دی ۱۸, شنبه

سال که نیکواست از آغازش پیداست

 سال که نیکواست ازآغازش پیداست 
امروز آسمان هلسینکی افتابی بود وهفته اول سال نودرفنلند رنگ دیگر بخود دارد  و زمین جامه سپید پوشیده است بهاردیدار آوآرگان در فنلند با نوید هنر داودی همراه است و خبربرگزاری کنسرت سرخوش درهلسینکی دست بدست می گردد.
پانزده سال پیش بود که که سرخوش را درتهران دیدم و با جمع دوستان ومشتاقان سرخوش به میدان هوای مهرآباد به استقبالش رفتیم .کنسرت تهران و سالون دوازده هزار نفری میدان ازادی درآسمان خاطره و رودبار زندگی هموطنان مهاجر حک گردید ودربرگه خاطرات ما جاری است آن روزهای غریب و پراز امید همواره یاد و خاطره اش درکلبه زندگی مان درگردش است واینک باردیگرپس از سال ها دوری یاد آن دیدار ها وخاطرات کهن تازه میشود و سالون بزرگ ساختمان فرهنگی شهر هلسینکی، رسیدن سرخوش را لحظه شماری می کند 
Henkilön ‎Peik Nasrollah - نصرالله  پیک‎ kuva.
روزرسیدن وامدن دوست درهلسینکی نزدیک است دراین روز درمیدان هوای هلسینکی به استقبال  چهره هنرمند درد آشنا وصدای ماندگار خواهم رفت و درقامت رسا و گام های استواری که بهای آزادی پرداخته است و بر پیشانی با صفا وقلب پرمهری که برای عدالت تپیده است خوش امدید خواهم گفت. داود سرخوش این صدای رسا وندای رهایی بخش رامی گویم اوکه در روزهای دشوارمقاومت ولحظه های ماندگاروتاریخی رویید و با نفس گرم خود درکنارمردم بود و درگذرگاه های اونی شیبر پامیر و دشت های سوزان مزار وقلعه های کهن بلخ وقله های بابا وخانه های گلین نشست و اوازدل خواند و درکوچه ها وشهرها و دره ها وقله های سترگ با میان بهسود غزنین وشیخعلی وهرکوه کمروطن هم درقد وقامت مردم زندگی کرد ونفس کشید وبا خاری ها وسختی های ما بود درمعرکه ها او ازسنگر هنرخوب درخشید وخروش رزم را درنوای زندگی ونگاه انسانی ماندگار کرد.

۱۳۹۵ آذر ۱۶, سه‌شنبه

برنامه جشن صدمین سال استقلال فنلند

سالروز استقلال فنلند به فنلندی ها مبارک  6.12.1917

برنامه جشن صدمین سال استقلال فنلند را دراین لینک ذیل می باشد>
http://suomifinland100.fi

http://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-371

لحظه ها

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

افغانستانی های مقیم فلند در هلسینکی گردهم امدند ویاد قربانیان روشنایی را باروشن کردن شمع گرامی داشتند

افغانستانی های مقیم فنلند یاد وخاطره قربانیان حادثه المناک دهمزنگ  وفاجعه جبران نا پذیربشیری وماتم ملی را با روشن کردن شمع ودسته های گل گرامی داشتند نفرت وانزجارخودرا ازعمل ضد انسانی برعاملان قتلگاه دهمزنگ ابرازکردند  برای مجروحین شفای عاجل آرزونمودند و برای بازماندگان شهدای جنبش روشنایی ومردم افغانستان تسلیت گفتند و مراتب همدردی وغم شریکی وهمنوای  خود را با خانواده و بازماندگان شهدا ومجروحین و مردم افغانتسان وعدالت خواهان بیان کردند.


روزجمعه هفتمین روز فاجعه المناک دهمزنگ بود دراین روزعصرجمعه تاریخ 29.7.2016 شهرهلسینکی شاهد جمعیت بزرگ افغانستانی های فنلند بود مردم عدالت خواه درقلب پایختت فنلند مرکزشهر هلسینکی اعم از زن مرد خورد بزرگ  پیر وجوان دورهم امدند به ندای بانیان ملجس که هدف همدردی غم شریکی با بازماندگان شهدا و قربانی های عدالت خواهی وصدای عدالت خواهی جنبش روشنایی بود لبیک گفتن ودر ندای مردم عدالت خواه افغانستان وجنبش روشنایی ازشهرهای دورونزدیک، دورهم امدند و دورهم روی زمین نشستن ودرکنارهم استاد شدند و درماتم سرمایه انسانی واننوه ملی یک صدا فریاد شدند شمع روشنای افروختن دسته های گل نثارمقام شهدا کردند ودرغم مردم عدالت خواهِ که سرمایه عظیم انسانی اش پرپرشد اشک حسرت ودریغ ریختند ودر گوشه های دل با چشم آگاهی خون گریستند وظلمت وتبعیض را نفرین کردند.

۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

فریاد عدالت و روشنایی؛ افغانستانی های مقیم فنلند در هلسینکی

امروز دوشنبه 23.5.2016 ده ها تن افغانستانی های مقیم فنلند درهلسینکی جوار پارلمان فنلند گرد هم امدند عدالت برادری و برابری را در افغانستان فریاد شدند تبعیض و نفاق افگنی قومی را نفی کردند انکشاف متوازن و روشنایی را برای تمام ساکنین کشور یکصدا فریاد زدند واین جمعیت عدالت خواه همصدا با جنبش روشنایی در کشور خواهان تطبیق لین برق 500 کیلوولت از مسیرولایت بامیان، میدان وردک به کابل شدند.

©

هرنوع بهره گیری ازمتن یا عکس این وبلاک با ذکرمنبع و یا نام صا حب اثر بلا ما نع است

Kuvien ja kirjoitusten kopiointi ilman tekijän nimeä on ehdottomasti kielletty